Cultuur kan niet zonder mensen

ROOSENDAAL – Handige handen, meedenkers, enkele tijdelijke beroepskrachten. Het cultuurnetwerk Roosendaal staat voor een beslissende fase en is daarom op zoek naar verbreding. Daarvoor zijn mensen nodig, veel mensen. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de oprichting van een cultuurfonds en daar vooralsnog 130.000 euro voor heeft uitgetrokken, wordt het zaak de basis te verbreden. Die wordt gevormd door het cultuurnetwerk Roosendaal, waarin vertegenwoordigers van allerhande culturele geledingen, verenigingen en instellingen zitten. Dit netwerk is nu een klein jaar bezig.

In een oproep zegt het netwerk: “Voor het realiseren van acht culturele proefprojecten in de gemeente Roosendaal zijn wij op zoek naar bouwers, begeleiders en initiatiefnemers. Cultuurnetwerk Roosendaal vindt cultureel burgerschap belangrijk en biedt mooie kansen aan burgers om een rol van betekenis te spelen bij het vormgeven en uitvoeren van acht culturele proefprojecten, de zogenoemde prototypes. We zoeken bouwers, begeleiders en initiatiefnemers met een kloppend hart voor kunst en cultuur, die actief een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de proefprojecten.” Op 17 mei wordt een zogeheten ‘openbare pleinbijeenkomst’ gehouden, waarop iedereen die een bijdrage aan het culturele leven in de stad en de dorpen wil leveren welkom is. De al in gang gezette proefprojecten worden dan toegelicht en de aanwezigen kunnen bepalen of ze zich bij een van de projecten willen aansluiten. Die bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in buurthuis Keijenburg.

Daarnaast is het Cultuurnetwerk op zoek naar twee medewerkers die op projectbasis een deeltijdbaan op zzp-basis krijgen aangeboden. In deze opstartfase zijn zij nodig om alle projecten te begeleiden en naar buiten uit te dragen. Belangstellenden voor deze functies moeten zelfstandig, creatief en initiatiefrijk zijn en van aanpakken weten. Het netwerk zoekt eigentijdse teamplayers. Belangstellenden kunnen zich melden bij Allies Swinnen via contact@cultuurnetwerkroosendaal.nl.
www.cultuurnetwerkroosendaal.nl .

One Comment

Reageer